Hơn 100 người từ nhiều tỉnh về Bình Phước dự sự kiện bất chấp dịch COVID-19

Khoảng 100 người tham dự một sự kiện bất động sản, tập trung đông người không đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T. Thành
Khoảng 100 người tham dự một sự kiện bất động sản, tập trung đông người không đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T. Thành
Khoảng 100 người tham dự một sự kiện bất động sản, tập trung đông người không đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T. Thành
Lên top