Hơn 100 cán bộ, sinh viên Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Hơn 100 cán bộ, sinh viên Trường đại học Y dược Hải Phòng lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch. Ảnh CTV
Hơn 100 cán bộ, sinh viên Trường đại học Y dược Hải Phòng lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch. Ảnh CTV
Hơn 100 cán bộ, sinh viên Trường đại học Y dược Hải Phòng lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch. Ảnh CTV
Lên top