Hơn 1 tỉ đồng xây nhà tưởng niệm mẹ VNAH cao tuổi nhất Việt Nam

Mẹ Trần Thị Viết.
Mẹ Trần Thị Viết.
Mẹ Trần Thị Viết.
Lên top