Hơn 1 tháng Nghị quyết 128 có hiệu lực, Bạc Liêu lại phát Thẻ đi chợ

Tỉnh Bạc Liêu tái quy định đi chợ 2 lần/tuần và mỗi hộ được cấp 1 Thẻ đi chợ sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị quyết 128. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu tái quy định đi chợ 2 lần/tuần và mỗi hộ được cấp 1 Thẻ đi chợ sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị quyết 128. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu tái quy định đi chợ 2 lần/tuần và mỗi hộ được cấp 1 Thẻ đi chợ sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị quyết 128. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top