Hôm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia chính thức vận hành

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức vận hành từ hôm nay (1.7). Ảnh: V.Dũng
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức vận hành từ hôm nay (1.7). Ảnh: V.Dũng
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức vận hành từ hôm nay (1.7). Ảnh: V.Dũng
Lên top