Hôm nay (18.7), người Quảng Nam về từ Đà Nẵng không bị cách ly

Hôm nay (18.7), người Quảng Nam về từ Đà Nẵng không bị cách ly. Ảnh: TT
Hôm nay (18.7), người Quảng Nam về từ Đà Nẵng không bị cách ly. Ảnh: TT
Hôm nay (18.7), người Quảng Nam về từ Đà Nẵng không bị cách ly. Ảnh: TT
Lên top