“Hội thánh Đức Chúa trời” đã xâm nhập sâu vào trường học

Lực lượng công an làm việc với Mai Văn Hùng - đối tượng thuộc “Hội thánh Đức Chúa trời” tại Thanh Hóa. Ảnh: ANTĐ
Lực lượng công an làm việc với Mai Văn Hùng - đối tượng thuộc “Hội thánh Đức Chúa trời” tại Thanh Hóa. Ảnh: ANTĐ
Lực lượng công an làm việc với Mai Văn Hùng - đối tượng thuộc “Hội thánh Đức Chúa trời” tại Thanh Hóa. Ảnh: ANTĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM