Hội quân và hành trình “Những dấu ấn vinh quang”

Đoàn đến thắp hương tại khu mộ 10 Nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc
Đoàn đến thắp hương tại khu mộ 10 Nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc
Đoàn đến thắp hương tại khu mộ 10 Nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM