Hội nhập quốc tế: Nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức

Ông Nguyễn Minh Vũ - Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao trình bày tham luận “Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta từ đầu năm 2018 đến nay”. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Minh Vũ - Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao trình bày tham luận “Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta từ đầu năm 2018 đến nay”. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Minh Vũ - Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao trình bày tham luận “Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta từ đầu năm 2018 đến nay”. Ảnh: X.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top