Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Mai Dung
Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Mai Dung
Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Mai Dung
Lên top