Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam có tân Phó Chủ tịch chuyên trách

Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường - tân Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam. Ảnh: BHCC
Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường - tân Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam. Ảnh: BHCC
Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường - tân Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam. Ảnh: BHCC
Lên top