Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021

HĐND tỉnh Bạc Liêu tổng kết nhiệm kỳ 2026 -2021. Ảnh: Nhật Hồ
HĐND tỉnh Bạc Liêu tổng kết nhiệm kỳ 2026 -2021. Ảnh: Nhật Hồ
HĐND tỉnh Bạc Liêu tổng kết nhiệm kỳ 2026 -2021. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top