Hội Báo toàn quốc 2019 sẽ diễn ra từ ngày 15 -17.3

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (bên phải) và ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (bên trái) chủ trì cuộc họp báo.
Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (bên phải) và ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (bên trái) chủ trì cuộc họp báo.
Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (bên phải) và ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (bên trái) chủ trì cuộc họp báo.
Lên top