Hội An kêu gọi bác sĩ về hưu, sinh viên y khoa hỗ trợ phòng chống dịch

Chính quyền Hội An kêu gọi bác sĩ về hưu, sinh viên y khoa hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Chính quyền Hội An kêu gọi bác sĩ về hưu, sinh viên y khoa hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Chính quyền Hội An kêu gọi bác sĩ về hưu, sinh viên y khoa hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top