Học viên của REACH tiến gần hơn tới chứng chỉ nghề quốc tế

Việc ký biên bản ghi nhớ này sẽ hỗ trợ cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam cơ hội có việc làm theo chuẩn quốc tế.
Việc ký biên bản ghi nhớ này sẽ hỗ trợ cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam cơ hội có việc làm theo chuẩn quốc tế.
Việc ký biên bản ghi nhớ này sẽ hỗ trợ cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam cơ hội có việc làm theo chuẩn quốc tế.
Lên top