Học sinh thuộc "vùng xanh" ở Nam Định trở lại trường

Từ hôm nay, học sinh thuộc "vùng xanh" ở Nam Định trở lại trường học tập trực tiếp. Ảnh minh họa: T.D
Từ hôm nay, học sinh thuộc "vùng xanh" ở Nam Định trở lại trường học tập trực tiếp. Ảnh minh họa: T.D
Từ hôm nay, học sinh thuộc "vùng xanh" ở Nam Định trở lại trường học tập trực tiếp. Ảnh minh họa: T.D
Lên top