Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Nhiều bất thường, cần xem xét bãi bỏ

Học sinh nhận giải nhất trong cuộc thi KHKT quốc gia năm học 2020-2021. Ảnh: Bộ GDĐT
Học sinh nhận giải nhất trong cuộc thi KHKT quốc gia năm học 2020-2021. Ảnh: Bộ GDĐT
Học sinh nhận giải nhất trong cuộc thi KHKT quốc gia năm học 2020-2021. Ảnh: Bộ GDĐT
Lên top