Học sinh, sinh viên tham gia BHYT: Giảm rủi ro khi không may mắc bệnh

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế tới học sinh. Ảnh: BHCC
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế tới học sinh. Ảnh: BHCC
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế tới học sinh. Ảnh: BHCC
Lên top