Học sinh, sinh viên Quảng Nam kẹt lại ở Đà Nẵng được đưa trở về

29 học sinh, sinh viên Quảng Nam bị kẹt ở Đà Nẵng trở về. Ảnh: Thanh Chung
29 học sinh, sinh viên Quảng Nam bị kẹt ở Đà Nẵng trở về. Ảnh: Thanh Chung
29 học sinh, sinh viên Quảng Nam bị kẹt ở Đà Nẵng trở về. Ảnh: Thanh Chung
Lên top