Học sinh sinh năm 2003- 2006 có được ưu tiên khi làm CCCD gắn chíp?

Ưu tiên làm CCCD gắn chíp điện tử với học sinh sinh năm 2003- 2006. Ảnh: Hải Nguyễn
Ưu tiên làm CCCD gắn chíp điện tử với học sinh sinh năm 2003- 2006. Ảnh: Hải Nguyễn
Ưu tiên làm CCCD gắn chíp điện tử với học sinh sinh năm 2003- 2006. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top