Học sinh Quảng Trị rửa sách trong bùn chờ ngày lũ rút

Học sinh xã Hướng Hiệp, huyện Hướng Hoá nhặt sách sau lũ.
Học sinh xã Hướng Hiệp, huyện Hướng Hoá nhặt sách sau lũ.
Học sinh xã Hướng Hiệp, huyện Hướng Hoá nhặt sách sau lũ.
Lên top