Học sinh Quảng Trị được truyền thông điệp chống rác thải nhựa qua Skype

Cô giáo Dương Thị Thu Trang chủ trì tiết học kết nối skype về chủ đề chống lại rác thải nhụa chiều 9.12.2019. Ảnh: Trần Chánh
Cô giáo Dương Thị Thu Trang chủ trì tiết học kết nối skype về chủ đề chống lại rác thải nhụa chiều 9.12.2019. Ảnh: Trần Chánh
Cô giáo Dương Thị Thu Trang chủ trì tiết học kết nối skype về chủ đề chống lại rác thải nhụa chiều 9.12.2019. Ảnh: Trần Chánh
Lên top