Học sinh Quảng Ninh tựu trường trong ngày thứ 68 không có ca COVID-19 mới

Học sinh Quảng Ninh tựu trường sáng 1.9.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Học sinh Quảng Ninh tựu trường sáng 1.9.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Học sinh Quảng Ninh tựu trường sáng 1.9.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top