Học sinh Quảng Ninh trở lại trường: Đo thân nhiệt 2 lần, chào cờ trong lớp

Học sinh lớp nào tổ chức chào cờ đầu tuần ở lớp đó để tránh tụ tập đông người. Ảnh: Nguyễn Hùng
Học sinh lớp nào tổ chức chào cờ đầu tuần ở lớp đó để tránh tụ tập đông người. Ảnh: Nguyễn Hùng
Học sinh lớp nào tổ chức chào cờ đầu tuần ở lớp đó để tránh tụ tập đông người. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top