Học sinh Quảng Ninh kết thúc năm học muộn nhất vào 11.7

Trường tiểu học Hà Khẩu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trường tiểu học Hà Khẩu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trường tiểu học Hà Khẩu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top