Học sinh Phú Quốc hào hứng với hội thi bắn tên lửa nước

Các em học sinh trên địa bàn thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) hào hứng với hội thi bắn tên lửa nước. Ảnh: PV
Các em học sinh trên địa bàn thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) hào hứng với hội thi bắn tên lửa nước. Ảnh: PV
Các em học sinh trên địa bàn thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) hào hứng với hội thi bắn tên lửa nước. Ảnh: PV
Lên top