Học sinh nghỉ Tết gần nửa tháng, phụ huynh nháo nhào tìm chỗ gửi con

Nghỉ tết 14 ngày học sinh vui phụ huynh lo (ảnh Nhật Hồ)
Nghỉ tết 14 ngày học sinh vui phụ huynh lo (ảnh Nhật Hồ)
Nghỉ tết 14 ngày học sinh vui phụ huynh lo (ảnh Nhật Hồ)
Lên top