Học sinh mắc kẹt ở Bình Dương: Có em là F0, có em không có sách để học

Học sinh mắc kẹt ở điểm đỏ phong tỏa tại Bình Dương không thể về quê đi học.
Học sinh mắc kẹt ở điểm đỏ phong tỏa tại Bình Dương không thể về quê đi học.
Học sinh mắc kẹt ở điểm đỏ phong tỏa tại Bình Dương không thể về quê đi học.
Lên top