Học sinh lớp 6 nhặt của rơi trả lại cho người mất

Nhờ Công an phường Thọ Quang, em Trí đã trao lại tiền cho người bị mất tài sản. Ảnh: Trang Thùy
Nhờ Công an phường Thọ Quang, em Trí đã trao lại tiền cho người bị mất tài sản. Ảnh: Trang Thùy
Nhờ Công an phường Thọ Quang, em Trí đã trao lại tiền cho người bị mất tài sản. Ảnh: Trang Thùy
Lên top