Học sinh lớp 5 ở Hải Dương nghi mất tích khi quay lại trường lấy cặp sách

Hình ảnh cháu Đạt được gia đình cung cấp cho cơ quan chức năng để phối hợp tìm kiếm.
Hình ảnh cháu Đạt được gia đình cung cấp cho cơ quan chức năng để phối hợp tìm kiếm.
Hình ảnh cháu Đạt được gia đình cung cấp cho cơ quan chức năng để phối hợp tìm kiếm.
Lên top