Học sinh lớp 3 ở Yên Bái bị lũ cuốn trôi trên đường đi học

Hiện trường nơi em học sinh bị lũ cuốn trôi. Ảnh: CTV.
Hiện trường nơi em học sinh bị lũ cuốn trôi. Ảnh: CTV.
Hiện trường nơi em học sinh bị lũ cuốn trôi. Ảnh: CTV.
Lên top