Học sinh lớp 3 nhặt được tiền, vàng đem trả lại

Em Thành trả lại chiếc ví cho người đánh mất.
Em Thành trả lại chiếc ví cho người đánh mất.
Em Thành trả lại chiếc ví cho người đánh mất.
Lên top