Học sinh lớp 10 bị đuối nước khi đi bắt dế

Khúc sông em Trần Văn T. bị sảy chân rơi xuống dẫn đến tử vong
Khúc sông em Trần Văn T. bị sảy chân rơi xuống dẫn đến tử vong