Học sinh lớp 1 bị nhét đất sét vào tai đến mức phải nhập viện

Dị vật  được gắp ra từ tai của học sinh lớp 1 ở Quảng Nam. Ảnh: Bác sĩ Bửu Thuyên
Dị vật được gắp ra từ tai của học sinh lớp 1 ở Quảng Nam. Ảnh: Bác sĩ Bửu Thuyên
Dị vật được gắp ra từ tai của học sinh lớp 1 ở Quảng Nam. Ảnh: Bác sĩ Bửu Thuyên
Lên top