Học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn, cần học cách "gắn bó" khẩu trang

Học sinh không cần thiết đeo tấm kính chắn giọt bắn, cần học cách gắn bó với khẩu trang. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Học sinh không cần thiết đeo tấm kính chắn giọt bắn, cần học cách gắn bó với khẩu trang. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Học sinh không cần thiết đeo tấm kính chắn giọt bắn, cần học cách gắn bó với khẩu trang. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Lên top