Học sinh hoàn cảnh khó khăn cần ngay lúc này

Trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh Quận Hoàng Mai (Hà Nội) có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: V.T
Trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh Quận Hoàng Mai (Hà Nội) có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: V.T
Trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh Quận Hoàng Mai (Hà Nội) có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: V.T
Lên top