Học sinh Hà Tĩnh đi học trở lại từ 17.2

Học sinh Hà Tĩnh sẽ học trở lại vào ngày 17.2 sau 2 tuần nghỉ học phòng dịch COVID – 19. Ảnh: Trần Tuấn
Học sinh Hà Tĩnh sẽ học trở lại vào ngày 17.2 sau 2 tuần nghỉ học phòng dịch COVID – 19. Ảnh: Trần Tuấn
Học sinh Hà Tĩnh sẽ học trở lại vào ngày 17.2 sau 2 tuần nghỉ học phòng dịch COVID – 19. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top