Học sinh đánh bạn rồi quay clip đăng Facebook

3 nữ sinh chỉ biết ôm đầu khóc, kêu gào thảm thiết. Ảnh cắt ra từ clip.
3 nữ sinh chỉ biết ôm đầu khóc, kêu gào thảm thiết. Ảnh cắt ra từ clip.
3 nữ sinh chỉ biết ôm đầu khóc, kêu gào thảm thiết. Ảnh cắt ra từ clip.