Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để tránh bão số 9

Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để phòng bão số 9. Ảnh: Hữu Long
Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để phòng bão số 9. Ảnh: Hữu Long
Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để phòng bão số 9. Ảnh: Hữu Long
Lên top