Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để tránh bão số 13

Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để phòng bão số 13. Ảnh: Hữu Long
Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để phòng bão số 13. Ảnh: Hữu Long
Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để phòng bão số 13. Ảnh: Hữu Long
Lên top