Học sinh cấp 3 sử dụng AI điều tiết đèn giao thông

Giáo sư Vũ Hà Văn - người khởi xướng chương trình đưa STEME vào trường các trường trung học phổ thông - nhấn mạnh trong 6 tháng qua, kể từ khi Chương trình đưa giáo dục STEME tới học sinh THPT được triển khai đã có 20 dự án STEME trên cả nước thành lập và đi vào hoạt động sôi nổi.
Giáo sư Vũ Hà Văn - người khởi xướng chương trình đưa STEME vào trường các trường trung học phổ thông - nhấn mạnh trong 6 tháng qua, kể từ khi Chương trình đưa giáo dục STEME tới học sinh THPT được triển khai đã có 20 dự án STEME trên cả nước thành lập và đi vào hoạt động sôi nổi.
Giáo sư Vũ Hà Văn - người khởi xướng chương trình đưa STEME vào trường các trường trung học phổ thông - nhấn mạnh trong 6 tháng qua, kể từ khi Chương trình đưa giáo dục STEME tới học sinh THPT được triển khai đã có 20 dự án STEME trên cả nước thành lập và đi vào hoạt động sôi nổi.
Lên top