Học sinh Cần Thơ trở lại lớp, khẩu trang bít bùng

Học sinh sử dụng khẩu trang khi đến lớp. Ảnh: S.H
Học sinh sử dụng khẩu trang khi đến lớp. Ảnh: S.H
Học sinh sử dụng khẩu trang khi đến lớp. Ảnh: S.H
Lên top