Học sinh các tỉnh, thành Đông Bắc Bộ tiếp tục nghỉ học phòng dịch COVID-19

Học sinh Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp tục nghỉ học phòng dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Học sinh Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp tục nghỉ học phòng dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Học sinh Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp tục nghỉ học phòng dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Lên top