Học sinh bóp cổ cô giáo: Đình chỉ 1 năm có thể gây cú sốc tâm lý

Đình chỉ học một năm với học sinh bóp cổ cô.
Đình chỉ học một năm với học sinh bóp cổ cô.