Học sinh bị thương do quạt trần rơi ở Lào Cai: Phòng GDĐT lên tiếng

Học sinh bị thương do quạt trần rơi sức khỏe đã ổn định. Ảnh: N. Chuyên
Học sinh bị thương do quạt trần rơi sức khỏe đã ổn định. Ảnh: N. Chuyên
Học sinh bị thương do quạt trần rơi sức khỏe đã ổn định. Ảnh: N. Chuyên
Lên top