Học sinh Bắc Giang sẽ tự ôn bài trong thời gian nghỉ do dịch COVID-19

Một chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo Bắc Giang
Một chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo Bắc Giang
Một chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo Bắc Giang
Lên top