Học sinh 1 xã ở Ninh Thuận tạm nghỉ học vì COVID-19

Phong tỏa nhà xe có tài xế nghi mắc COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Phong tỏa nhà xe có tài xế nghi mắc COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Phong tỏa nhà xe có tài xế nghi mắc COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top