Học phí đại học tăng cao - nỗi lo của sinh viên nghèo

So sánh mức tăng học phí của Trường Đại học Y Dược TPHCM trong 3 năm trở lại
đây. Biểu đồ: Đặng Chung
So sánh mức tăng học phí của Trường Đại học Y Dược TPHCM trong 3 năm trở lại đây. Biểu đồ: Đặng Chung
So sánh mức tăng học phí của Trường Đại học Y Dược TPHCM trong 3 năm trở lại đây. Biểu đồ: Đặng Chung
Lên top