Học online miền cuối đất: Thiếu thiết bị, con chữ “bay lòng vòng trên mạng”

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tài trợ thiết bị đầu cuối để kịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Nhật Hồ
Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tài trợ thiết bị đầu cuối để kịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Nhật Hồ
Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tài trợ thiết bị đầu cuối để kịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top