Học bổng Đọt chuối non đến với học sinh buôn làng Tây Nguyên

Chương trình học bổng Đọt chuối non lần thứ 13 trao 84 suất học bổng. Ảnh: HL
Chương trình học bổng Đọt chuối non lần thứ 13 trao 84 suất học bổng. Ảnh: HL
Chương trình học bổng Đọt chuối non lần thứ 13 trao 84 suất học bổng. Ảnh: HL
Lên top